Vilhelm Moberg-Sällskapet

Vilhelm Moberg i radio 1937

Läs och lär mer om Vilhelm Moberg

Vilhelm Moberg-Sällskapet bildades 1989 och har sitt säte i Utvandrarnas Hus, Växjö. Årsmötet hålls den lördag som infaller närmast till Vilhelm Mobergs födelsedag den 20 augusti, företrädesvis i Växjö, men det har också förlagts till platser med anknytning till Vilhelm Moberg som Stockholm, Vadstena, Alvesta, Kalmar, Karlshamn och Göteborg.

Medlemmarna får varje år en bok av eller om Vilhelm Moberg och dessutom ett häfte i Sällskapets småskriftserie. Varje år arrangerar Sällskapet i samarbete med Emmaboda kommun seminariet En dag med Moberg på någon plats i hans hembygd. Sällskapet delar ut stipendium till författare av välskrivna uppsatser om Vilhelm Moberg.

Vilhelm Moberg-Sällskapets syfte är att främja intresset och förståelsen för Vilhelm Moberg och hans författarskap, att verka för att hans texter hålls tillgängliga i goda tryckta upplagor och att uppmärksamma och stödja forskningen kring hans liv och författarskap, bl.a. genom att ge ut en skriftserie.

- - -

Hemsida www.vilhelmmobergsallskapet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se, nettervik.i@telia.com anna-karin.bramell@telia.com

Till toppen